Råd og vejledning

Du får altid råd og vejledning, når du er i et forløb hos os. Du kan sidde med nogle spørgsmål, som du har brug for at få besvaret i forbindelse med din situation. Det kan være du har brug for at få en bedre forståelse for din skade, så du bedre kan håndtere den. Det kan være anvisning om, hvordan du skal forholde dig til smerte, hvor meget og ofte du må belaste eller måske nogle fif til at udføre dagligdags aktiviteter på en alternativ måde.